Stuur een email naar An Stockmans, zij zal het aanpassen in ACERTA en in de ICHO database.