In het contract staat dat je recht hebt op 20 volledige dagen vakantie. Je PO moet toelaten dat je minstens 2 weken na elkaar verlof kan nemen. In onderling overleg kan extra compensatieverlof verkregen worden indien de HAIO de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie.