• De inschrijving bij de orde der geneesheren. De informatie krijg je via de universiteit.
  • Je inschrijving bij de overheid via het agentschap zorg en gezondheid.
  • Maak een stempel en bestel voorschriften (als je je RIZIV nummer hebt gekregen)
  • De medische keuring bij IDEWE. Hier wordt je voor uitgenodigd.
  • De inschrijving bij jouw universiteit voor de opleiding master huisartsgeneeskunde.
  • Om te beginnen werken als dokter heb je natuurlijk doktersspullen nodig.
  • Kies een maatschappij voor jouw RIZIV toelage.
  • De inschrijving bij de wachtpost in jouw regio.
  • Je moet langs bij jouw ziekenkas om aan te geven dat je begint met werken.