Het HAIO Overleg Platform, kortweg HOP

Het HAIO Overleg Platform (HOP) is een vzw voor en door huisartsen in opleiding. We vormen een samenwerking tussen HAIO’s van verschillende regio’s en universiteiten binnen Vlaanderen inclusief Brussel.

Wij verdedigen de belangen van de HAIO’s binnen het ICHO (Interuniversitair Centrum Huisartsen Opleiding) door te zetelen in diverse bestuursorganen en overleggroepen. We werken op deze manier mee aan een kwalitatief betere opleiding met bijzondere aandacht voor de noden en wensen van de huisarts in opleiding. Hiervoor proberen we uit te gaan van de directe ervaringen van de ± 900 HAIO’s in het werkveld, o.a. via online enquêtes en korte bevragingen in de seminariegroepen.

Hiernaast proberen we de HAIO te ondersteunen in het groeiproces naar volwaardig huisarts d.m.v. handige overzichten of concrete adviezen, bijv. het overzicht met sollicitatietips. Ook hebben we een congresbeurs waarvoor je je kan aanmelden.

We nemen hiernaast ook de taak van ombudsman op ons. Heb je vragen rond je opleiding, of problemen met je praktijkopleider of seminariegroep, dan mag je ons altijd contacteren en zullen we samen proberen te zoeken naar een oplossing.

Actueel

Ruilmarkt ziekenhuisstages

26 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Ruilmarkt ziekenhuisstages

Aan de eerstejaars HAIO's: jullie kunnen sinds vandaag jullie ziekenhuisstages raadplegen. Is je stageplek of -dienst niet helemaal je ding, dan krijg je nog de kans om te ruilen. Hiervoor hebben jullie nog tot [...]

Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij artsen in opleiding

2 april 2021|Reacties uitgeschakeld voor Seksueel grensoverschrijdend gedrag bij artsen in opleiding

Wij zijn gechoqueerd door het hoge aantal aan artsen in (vervolg)opleiding dat reeds geconfronteerd werd met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij HAIO’s loopt het aantal zelfs op tot 54%! Wij zenden met het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg [...]

COVID-19 compensatiepremie: stand van zaken

30 maart 2021|Reacties uitgeschakeld voor COVID-19 compensatiepremie: stand van zaken

Het vele lobbywerk van de voorbije maanden begint eindelijk te lonen. We hebben intussen bevestiging gekregen dat de premies die voorzien waren voor de ASO’s óók worden uitbetaald voor HAIO’s die stage liepen op ziekenhuisdiensten. [...]