FAQ

FAQ2017-11-13T16:34:42+01:00

Hieronder staan enkele van de meestgestelde vragen. Vind je jouw vraag hier niet terug? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

Waar moet ik mijn afwezigheid bij ziekte melden?2017-11-13T16:34:37+01:00

Je dient je dagen ziekte in te geven via ACERTA op dezelfde manier als je verlof of wachtdienst. Op die manier kan je PO hiervoor vergoed worden. Gaat het om een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van meer dan twee dagen, dan moet de huisarts-in- opleiding binnen de termijn van twee werkdagen een medisch attest (niet eigenhandig opgemaakt) dat de duur van de arbeidsongeschiktheid vermeldt, bezorgen aan ACERTA Sociaal Secretariaat met kopie aan de praktijkopleider.

Heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?2017-11-13T16:33:56+01:00

Neen, dit wordt geregeld door ICHO vzw.

Heb ik recht op recuperatie na een wacht?2017-11-13T16:33:31+01:00

Je hebt na elke wacht recht op recuperatie indien deze wacht 12u of langer duurt en de volgende dag een werkdag is. Bijvoorbeeld, een dagdienst op zaterdag geeft geen recht op recup, een zondagnacht of weekwacht in principe wel.

Wat zijn mijn sociale rechten als HAIO?2017-11-13T16:33:05+01:00
 • Bij ziekte: mutualiteitsuitkering
 • Arbeidsongevallen, invaliditeitsuitkering
 • 15 weken bevallingsverlof
 • Kinderbijslag
 • Kraamgeld
 • Moederschapsvergoeding
 • Vaderschapsverlof (10 dagen)
 • Omstandigheidsverlof

NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, palliatief verlof, …

Op hoeveel dagen heb ik als HAIO recht op vakantie?2017-11-13T16:32:24+01:00

In het contract staat dat je recht hebt op 20 volledige dagen vakantie. Je PO moet toelaten dat je minstens 2 weken na elkaar verlof kan nemen. In onderling overleg kan extra compensatieverlof verkregen worden indien de HAIO de PO vervangt gedurende meer dan 20 dagen tijdens diens vakantie.

Wat als ik me wil engageren voor het HOP?2017-11-13T16:31:48+01:00

Stuur een mailtje naar info@haio.be en wees welgekomen.

Waar moet ik opletten bij het solliciteren naar een HAIO-plaats?2018-05-05T17:38:00+01:00

Check onze sollicitatietips.

Welke zaken moet ik in orde brengen eens ik afgestudeerd ben?2017-11-13T16:30:31+01:00
 • De inschrijving bij de orde der geneesheren. De informatie krijg je via de universiteit.
 • Je inschrijving bij de overheid via het agentschap zorg en gezondheid.
 • Maak een stempel en bestel voorschriften (als je je RIZIV nummer hebt gekregen)
 • De medische keuring bij IDEWE. Hier wordt je voor uitgenodigd.
 • De inschrijving bij jouw universiteit voor de opleiding master huisartsgeneeskunde.
 • Om te beginnen werken als dokter heb je natuurlijk doktersspullen nodig.
 • Kies een maatschappij voor jouw RIZIV toelage.
 • De inschrijving bij de wachtpost in jouw regio.
 • Je moet langs bij jouw ziekenkas om aan te geven dat je begint met werken.
Ik wil mijn wachtwoord op de ICHO site veranderen.2017-11-13T16:29:23+01:00

Dat is tot op heden nog niet mogelijk.

Ik ben van adres veranderd, wat moet ik doen?2017-11-13T16:29:02+01:00

Stuur een email naar An Stockmans, zij zal het aanpassen in ACERTA en in de ICHO database.

Is de telematicapremie/geïntegreerde praktijkpremie nu voor mij of mijn PO?2022-08-29T18:59:51+01:00

De telematicapremie is voor je PO, hij/zij betaalt immers voor het EMD. Concrete info hierover vind je in het huishoudelijk reglement van ICHO, check deze website altijd voor de meest recente informatie.

De geïntegreerde premie wordt aangevraagd door de haio met vermelding van de bankrekening van de praktijkopleider in jaar X+1 voor de activiteiten van kalenderjaar X. De praktijkopleider ontvangt de telematicapremie van 800 euro van het RIZIV ook al voor de eerste drie
maanden (oktober-november-december) van jaar X in hetwelke de haio start met zijn praktijkstage. Op deze manier zal elke praktijkopleider normaliter elk kalenderjaar recht hebben op de telematicapremie op voorwaarde dat hij continu een haio opleidt. In het jaar X+4 vraagt de haio zijn eigen geïntegreerde praktijkpremie aan indien hij als huisarts startte in jaar X+3. Deze volledige praktijkpremie (1000, 3500, 4500 of 6000 euro) is voor de startende huisarts en NIET voor de praktijkopleider. Voor dat jaar X+3 ontvangt de praktijkopleider wel de telematicapremie van 800 euro via de nieuwe haio die bij hem stage loopt vanaf oktober en de premie aanvraagt in jaar X+4.

De premies vraag je aan op jouw eigen naam, maar je kan het beste het rekening- en ondernemingsnummer van je PO invullen op de aanvraag (via de RIZIV-website). Zo wordt de premie direct naar je PO doorgestuurd en hoef jij later geen bewijs te leveren aan de belastingen dat je de premie hebt doorgestort. Als je de premie toch zelf hebt behouden, denk er dan aan dat deze belast zal worden.

Hoe begin ik aan mijn masterproef?2017-11-13T16:28:20+01:00

Start bij het begin van het eerste jaar met het bedenken van een onderwerp. Overleg je onderwerp eens in je seminariegroep, met je StaCo en met je PO. Breng daarna tijdig je aanvraag voor het ethisch comité in orde. Nadien kan je van start gaan met je literatuuronderzoek en verder je eigenlijke studie. Tracht zoveel mogelijk je vooraf bepaald protocol te volgen. Op de website van het ICHO vind je nog meer instructies voor de masterproef.

Aan welke deadlines moet ik mij houden?2021-10-31T14:05:20+01:00

Check de kalender in de laatste ICHO Actua (mail) voor de meest recente informatie.

Go to Top