Ben jij (g)een navelstaarder? Kom je wel eens van onder jouw kerktoren vandaan? Vertrok je zelf ooit op buitenlandse stage? Ben je benieuwd hoe andere haio’s de opleiding ervaren en wat hun verwachtingen zijn? Vind je het een uitdaging om d.m.v. wetenschappelijk onderzoek mee te werken aan de kwaliteit van onze opleiding?

Dan stelt ’t HOP twee mogelijke masterproef thema’s voor:

  1. “Hoe ervaren HAIO’s hun opleiding?” Kwantitatieve studie aan de hand van data die door ’t HOP wordt ingezameld. Om de twee jaar organiseert het HAIO Overleg Platform een enquête waarin bij een brede streekproef HAIO’s gepeild wordt naar werkbelasting, balans praktijk/privé, leermomenten, praktijkinfrastructuur, psychisch welbevinden, contact met de PO, etc. Om deze enquête mee op te stellen en vanaf mei 2018 te helpen analyseren, zoekt ’t HOP een enthousiaste HAIO. Een promotor kan door ’t HOP voorgesteld worden, of de HAIO kan zelf een voorstel indienen. Meer info via info@haio.be.
  2. “Internationale uitwisseling: een meerwaarde voor de toekomstige huisarts?” Kwalitatieve studie over de mogelijkheid om een buitenlandse stage in de eerste lijn te integreren in de opleiding van haio’s. Het eerste luik – de opinie van praktijkopleiders – wordt momenteel onderzocht door Indra Van Hoorick onder leiding van Prof. Johan Buffels. Verschillende deelaspecten kunnen nog verder onderzocht worden. Meer info via indra.vanhoorick@ugent.be.