Doel onderzoek

Het stevia-extract rebaudioside A verhoogt de activiteit van een ionenkanaal (TRPM5) in de pancreatische β-cel en zou op die manier de insulinevrijzetting uit de pancreas kunnen stimuleren en glucosewaarden verlagen. In de AREBAG-studie worden 30 patiënten met type 2 diabetes uitgenodigd om het effect van rebaudioside A te bestuderen op de glucosehuishouding.

Voornaamste criteria voor deelname

  • Type 2 diabetes
  • Diabetestherapie: alleen dieet of behandeling met metformine (Metformax®, Glucophage®, Fortamet®, Riomet®, Glumetza®, Diaformin®, …)
  • HbA1c: 6,5 – 8%
  • Leeftijd: 35 – 70 jaar
  • BMI: 25 – 40 kg/m2
  • Niet roken

Praktisch

  • Studie bestaat uit 3 dagen.
  • Patiënten worden eerst uitgenodigd op een screening waarop de algemene gezondheidstoestand en inclusie- en exclusiecriteria worden geëvalueerd.
  • Indien men in aanmerking komt wordt de patiënt uitgenodigd voor 2 opeenvolgende onderzoeksdagen. Op beide dagen wordt een glucosetolerantietest uitgevoerd, de eerste dag ter bepaling van de normale glucosehuishouding (duur onderzoeksdag 1: 7 uur) en de tweede dag om de invloed van rebaudioside A onderzoeken (duur onderzoeksdag 2: 5 uur).
  • Vergoeding wordt voorzien.

Wenst u meer informatie over de studie?

Deze studie werd goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het UZ Leuven en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).