Persbericht 16/05/2020

 

Geachte Beleidsmakers
Geachte leden van de pers
Geachte lezer

Gisteren werd in de ministerraad van de Vlaamse overheid een besparing goedgekeurd rond het impulsfonds voor Huisartsgeneeskunde. De premie, die startende huisartsen moet stimuleren om zich te vestigen in huisartsarme regio’s, wordt vanaf 1 juli 2020 afgeschaft. De korte overgangsperiode stelt de huidige jonge garde voor een voldongen feit. Als vertegenwoordigers van de huisartsen-in-opleiding (‘t HOP) en jong-huisartsen (Jong Domus) willen we enkele bedenkingen rond deze besparingen formuleren:

Vele huisartsen-in-opleiding zullen dit najaar starten in hun eigen praktijk of instappen in een groepspraktijk. Hiervoor zijn zij al maanden voorbereidingen aan het treffen en hebben zij een financieel plan opgesteld met de veronderstelling dat ze konden rekenen op steun van de Vlaamse overheid waar nodig. Velen onder hen hebben zich reeds contractueel geëngageerd met dit financieel plan in het achterhoofd. Het valt dus sterk te betreuren dat zij plots voor het voldongen feit worden gesteld dat zij geen aanspraak meer kunnen maken op deze ondersteuning.

Deze besparingen, gecombineerd met de extra kosten die voortkomen uit de Covid-19-pandemie (aanschaf van beschermingsmateriaal, kuisproducten, nood aan grotere of meer ruimtes voor social distancing, aanpassen van de gebruikelijke infrastructuur…) zorgen ervoor dat vooral de nieuwe generatie getroffen zal worden.

Naast de verhoogde werklast en werkkost komt er ook bij dat huisartsen een verlaagd inkomen overhouden aan deze pandemie, doordat ze minder consultaties per dag kunnen uitvoeren. Daarbij zijn de financiële reserves bij de jonge artsen nog niet zo groot als bij hun oudere collega’s.

De impulseo-premie staat al langer ter discussie. Op basis van een rapport uit 2017 was een aanpassing te verwachten. De korte overgangsperiode zorgt echter voor een koude douche bij de huisartsen-in-opleiding. Daarnaast is het onduidelijk waarvoor de vrijgekomen budgetten zullen gebruikt worden. Zullen deze terug geïnvesteerd worden in de eerstelijnszorg? Men spreekt in het besluit dat dit het huisartsenberoep finaal aantrekkelijker moet maken, maar moet dit ten koste gaan van de startende huisartsen?

Honderden huisartsen-in-opleiding en jonge huisartsen kregen de afgelopen maanden extra werk in de schoot geworpen. Velen hebben zich belangeloos ingezet in de opleidingspraktijk en op de triageposten. Wij opteren om de overgangsmaatregel te verlengen totdat men kan aangeven waar het vrijgekomen budget voor gebruikt zal worden. Sommige van onze collega’s hebben reeds vestigingsplannen gemaakt, al dan niet met de premie in hun achterhoofd, en de aankomende garde van artsen moet zich kunnen voorbereiden op de vernieuwde situatie. In tijden waar zij net zouden moeten ondersteund worden door de overheid, valt dit besluit van de ministerraad zwaar te betreuren.

Vandaag worden de jonge huisartsen en huisartsen-in-opleiding naar het front gestuurd, waar zij een eerste linie vormen en het gevecht aangaan tegen Corona, om deze maatschappij voor erger te behoeden. Bedank ze naar behoren en zorg ervoor dat de overgangsperiode draaglijk wordt en dat andere vormen van ondersteuning in de plaats komen.

Er wordt de regering op dit moment een unieke kans geboden om het impulseo-idee opnieuw uit te vinden. Het biedt een opportuniteit voor de Vlaamse overheid. Laat ons dit niet volledig in de vuilnisbak gooien alvorens het is uitgedacht. Geef de afstuderende HAIO hun impulseo-premie dit jaar, dus verleng de overgangsperiode tot ten minste eind 2020. Geef ons garanties dat het vrijgekomen budget niet louter bespaard wordt, maar geherinvesteerd wordt in de huisartsgeneeskunde. Maar geef ons nu vooral de tijd en laat ons eerst gezamenlijk deze ziekte in de kiem smoren. En daarvoor hebben we elkaar nodig. Laat ons samenwerken als de strijd gestreden is om ons beroep aantrekkelijker te maken.

Met de meeste hoogachting,
De besturen van ‘t HOP en Jong Domus

 


Contactpersonen

Astrid Hoffman – Voorzitter HOP
voorzitter@HAIO.be
0495 68 58 59

Anthony Dheere – Voorzitter Jong Domus
dheereanthony@gmail.com
0498 27 45 69