In samenwerking met de interuniversitaire POC (Permanente OnderwijsCommissie) Huisartsgeneeskunde en OVERSTAG (vertegenwoordiging van praktijkopleiders voor huisartsen in opleiding).

De Corona-pandemie laat niemand onberoerd. We zijn er ons van bewust dat deze periode een enorme flexibiliteit heeft vereist van de huisartsen-in-opleiding en hun praktijkopleiders. Via deze bevraging willen we nagaan hoe u de voorbije periode in de praktijk hebt beleefd en op welke manier COVID-19 mogelijks een impact heeft gehad op uw werkzaamheden (op gebied van opleiding, praktijkorganisatie, werkbelasting en de maatschappelijke rol van de huisarts).

Het invullen van deze vragenlijst neemt max. 10 minuten in beslag. Uw antwoorden worden volledig vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Indien u vragen heeft over deze bevraging kan u contact opnemen met louise.vandenpoel@kuleuven.be

Naar de bevraging

Alvast onze dank voor het invullen van de vragenlijst!

i.o.v. POC master-na-master huisartsgeneeskunde