Naar aanleiding van de recent opgestarte federale formatie wenst de Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO), samen met het HAIO Overleg Platform (HOP) en het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) een memorandum uit te brengen voor de toekomstige beleidsmakers.

De 5 essentiële punten in een federaal regeerakkoord voor de Vlaamse artsen in opleiding betreffen:

  1. Het behoud van de federale contingentering van artsen
  2. Wettelijke arbeidsvoorwaarden voor artsen in opleiding
  3. Opwaardering sociaal statuut artsen in opleiding
  4. Opleiding binnen de ziekenhuisnetwerken
  5. Onafhankelijke ombudsfunctie

Deze punten worden in de onderliggende tekst verder uitgelegd en bieden een basis voor komende gesprekken. De opleiding van jonge artsen verdient de juiste aandacht van elke beleidsmaker en politiek verantwoordelijke. Het is de basis voor een behoud van een goede gezondheidszorg, de kwaliteit van zorg en de toekomst van een weerbaar, efficiënt en gedragen gezondheidsbeleid.

Contact: Jonas Brouwers – 0477 75 59 18 – voorzitter@vaso.be

Lees hier het volledige Memorandum