Het HAIO Overleg Platform, kortweg HOP, is een samenwerking door én voor HAIO’s. Het komende jaar hebben we de volgende actiepunten om de huisartsenopleiding te blijven verbeteren:

  1. HAIO’s blijven informeren over hun rechten en plichten
  2. Verder mee helpen uitwerken van het nieuwe 3-jarige curriculum
  3. Blijven streven naar een goed evenwicht tussen draagkracht en draaglast tijdens de opleiding
  4. Meewerken aan het uitwerken van nieuwe kwaliteitsindicatoren voor de opleiding en voor PO’s
  5. Verder optimaliseren van de sociale voordelen van het statuut van HAIO
  6. De werking van het HOP blijven verbeteren
  7. Werken aan betere communicatie en bekendheid bij de geneeskundestudenten en HAIO’s
  8. Organiseren van een nieuwe HAIO-enquête of regelmatig korte bevragingen
  9. Verdere uitbouw van de congresbeurs, meer bepaald voor internationale congressen uitgaande van EFPC, WONCA en The Vasco da Gama Movement.