Het vele lobbywerk van de voorbije maanden begint eindelijk te lonen.

We hebben intussen bevestiging gekregen dat de premies die voorzien waren voor de ASO’s óók worden uitbetaald voor HAIO’s die stage liepen op ziekenhuisdiensten. Het betreft hier het maandelijkse brutobedrag voor de UFFT-premie van € 250 voor HAIO’s die actief waren op een ziekenhuisdienst gedurende de maanden maart t.e.m. december 2020; de uitzonderlijke aanmoedigingspremie van € 985 voor HAIO’s die actief waren op een ziekenhuisdienst gedurende de maanden september t.e.m. november 2020 (premie wordt geproratiseerd obv effectief aantal gepresteerde maanden).

Deze premies zijn uitbetaald aan de ziekenhuizen en niet rechtstreeks aan SUi vzw, de werkgever van de HAIO’s. SUi vzw is momenteel bezig om deze premies op te vragen bij de verschillende ziekenhuizen zodat deze kunnen doorgestort worden aan de HAIO’s. We proberen dat rond te krijgen ifv een uitbetaling in april 2021.
Zoals eerder vermeld in de ICHO-Actua van februari 2021 gaan we voor een solidariteitsactie waarbij we de opgestreken premies zullen herverdelen over álle HAIO’s die actief waren in die betreffende periode. Want iedereen verdient een extra steuntje. Het hoort niet om een verschil te maken tussen ziekenhuis- of huisartsenpraktijkwerk.

Het totaalbedrag aan premies verkregen obv de maanden maart-september 2020 wordt herverdeeld over alle HAIO’s die actief waren in academiejaar 2019-2020. Zij ontvangen voor deze periode binnenkort een premie van € 323,57.

Het totaalbedrag aan premies verkregen obv de maanden oktober-december 2020 wordt herverdeeld over alle HAIO’s die actief waren in academiejaar 2020-2021. Zij ontvangen voor deze periode binnenkort een premie van € 304,02.

Haio’s die actief waren in beide academiejaren, ontvangen beide premies.

Intussen blijven we verder strijden voor erkenning van het werk van de HAIO’s die stage liepen in huisartspraktijken. Hierover zijn gesprekken gepland met RIZIV en FOD Volksgezondheid. We zijn dan ook hoopvol dat we ook daarover binnenkort positief nieuws kunnen brengen. Volgens hetzelfde solidariteitsprincipe zal het totaalbedrag aan premies dat we mogelijk nog bijkomend kunnen onderhandelen, óók herverdeeld worden over alle HAIO’s die actief waren in de periode waarvoor eventueel een premie wordt voorzien.

Samen trekken we verder aan de kar!
’t HOP, OVERSTAG, SUi vzw, ICHO vzw en de 4 Vlaamse universiteiten