Beste huisarts of HAIO,

Ik ben Dr. Mira Pletincx, Huisarts-In-Opleiding in de huisartsenpraktijk te Huizingen en later op de dienst geriatrie van het AZ Sint-Maria te Halle. Voor het behalen van mijn Master-na-Master diploma schrijf ik een thesis met als onderwerp: “GDPR in de huisartsenpraktijk: haalbaarheid onder de loep”.

De doelpopulatie van deze bevraging zijn Nederlandstalige huisartsen en HAIO’s die werkzaam zijn in een solo- of groepspraktijk in Vlaanderen en Brussel.

De bevraging neemt ongeveer 7 minuten in beslag en is volledig vrijwillig.

Vul de vragenlijst in

Als arts in het veld besef ik maar al te goed hoe kostbaar uw tijd is, vandaar dat ik u reeds hartelijk wil bedanken voor het volledig invullen van deze enquête.

Deze thesis staat onder begeleiding van Prof. Dr. Dirk Devroey – Huisartsgeneeskunde, Vrije Universiteit Brussel.

Voor verdere inlichtingen, vragen of opmerkingen kan u mij bereiken via mira.pletincx@vub.be

Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd en interesse,
Dr. Mira Pletincx