Wij zijn gechoqueerd door het hoge aantal aan artsen in (vervolg)opleiding dat reeds geconfronteerd werd met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij HAIO’s loopt het aantal zelfs op tot 54%!

Wij zenden met het Vlaams Geneeskundig Studentenoverleg – VGSO en Vlaamse vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding – VASO een krachtig signaal: wij pleiten voor meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in de opleiding en op de werkvloer en een betere opvolging van de slachtoffers.

Samen doorbreken we het taboe.

Lees het volledige artikel