Beste Huisarts/ HAIO,

Ik ben Nel Vanden Kerchove, student Geneeskunde in 2e master. Ik ben heel erg geïnteresseerd in interculturaliteit en multidiverse zorg. Daarom besloot ik mijn masterpaper te schrijven over dit onderwerp en meer specifiek over hoe artsen de zorg ervaren voor nieuwkomers die het Nederlands nog niet machtig zijn.

Bovendien loopt er in Leuven een interessant project met intercultureel bemiddelaars die huisartsen en andere zorgverstrekkers kunnen ondersteunen. Een intercultureel bemiddelaar bemiddelt tussen hulpverlener en cliënt en eventueel vertaalt hij. Daarnaast biedt hij ondersteuning aan de cliënt en creëert vertrouwen in de hulpverlening. Ook licht hij patiënten in over de cultuur en de manier van werken van de hulpverlener en zijn organisatie en tot slot geeft hij de hulpverlener achtergrondinfo over de leefwereld van de patiënt.

Met deze vragenlijst hoop ik meer inzicht te krijgen in hoe u als arts het contact ervaart met nieuwkomers zodat we de rol van de intercultureel bemiddelaars beter kunnen afstemmen op de noden van de huisarts.

De enquête is zo opgesteld dat huisartsen en HAIO’s van buiten Leuven enkel de voor hen relevante vragen zullen te zien krijgen.

Naar de enquête

Alvast bedankt voor uw deelname!
Nel Vanden Kerchove, nel.vandenkerchove@student.kuleuven.be
Promotor: prof. Birgitte Schoenmakers, birgitte.schoenmakers@kuleuven.be
Kapucijnenvoer 33 Box 7001, 3000 Leuven
Deze studie werd goedgekeurd door de ethische commissie.