De Erkenningscommissie vraagt aan afstuderende HAIO’s om hun volledig dossier (zonder attest van slagen) reeds elektronisch door te sturen, en dat in één PDF-bestand. Zo kunnen ze deze al nakijken zodat de erkenningsaanvragen in september sneller kunnen afgehandeld worden.

Een volledig dossier bestaat uit:

  • formulier stagerapport;
  • zelfreflectieverslag (downloaden uit Medbook);
  • beoordeling door PO (downloaden uit Medbook en laten ondertekenen);
  • beoordeling door STACO (downloaden uit Medbook en later ondertekenen);
  • attest gevolgde seminaries (downloaden uit ICHO-platform);
  • attest wachtdienst (ook wanneer je nog wachten moet doen)

Je scant dus al deze documenten in en maakt er één PDF-bestand van dat je doormailt naar huisartsen@vlaanderen.be! De attesten van slagen mogen na de examencommissie van 09/09/2021 doorgestuurd worden. TIP: zet een reminder in je agenda.

Na het ontvangen van je attest van slagen, vraag je asap uw erkenning als huisarts aan bij de Erkenningscommissie van Agentschap Zorg en Gezondheid via het formulier voor de aanvraag en erkenning.

Je aanvraag bevat volgende bijlagen:

  • inschrijving bij de orde der artsen
  • diploma of attest van slagen (downloaden via het studentenportaal)

Nog een laatste belangrijk punt: uiterlijk binnen de drie maanden na jouw erkenning, moet je jouw voorlopige accreditering aanvragen bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het RIZIV.