In het voorjaar van 2021 werd een eerste COVID-compensatiepremie goedgekeurd, voor de HAIO’s werkzaam in het ziekenhuis. Deze werd in april 2021 uitbetaald door Sui vzw volgens een solidariteitsprincipe: de ontvangen premies werden herverdeeld over álle HAIO’s die gedurende deze periode werkzaam waren, zowel diegenen in het ziekenhuis als diegenen in de huisartsenpraktijk.

Een samenwerking tussen ICHO, OVERSTAG, de universiteiten en ’t HOP heeft ervoor gezorgd dat er ook een aanmoedigings- of compensatiepremie kwam voor de HAIO’s werkzaam in de huisartsenpraktijk. Deze premie komt er voor de HAIO’s die actief waren tussen 1 september en 30 november.

Volgens hetzelfde solidariteitsprincipe zal deze premie eind december 2021 uitbetaald worden: de ontvangen premies worden herverdeeld over álle HAIO’s die gedurende deze periode werkzaam waren, zowel diegenen in het ziekenhuis als diegenen in de huisartsenpraktijk.

De premies zijn door RIZIV enkel uitgekeerd voor effectief gepresteerde maanden. Bij de herverdeling wordt er hier dan ook rekening mee gehouden. Volgende periodes worden in mindering gebracht: langdurige afwezigheden, zwangerschapsverloven, stage-onderbrekingen

Op de loonbon van ACERTA zal de premie vermeld staan onder code 2721 “Corona-premie”. Hierop is zowel belasting als RSZ verschuldigd.