Hier nog een opfrissing van de administratieve verplichtingen op het einde van de opleiding:

  • Dien tijdig je stagerapport in voor de Erkenningscommissie
  • Start nu al met de (voorbereiding van je) aanvraag voor erkenning alshttps://www.pexels.com/nl-nl/foto/witte-gestapelde-werkbladen-op-tafel-51191/huisarts. Hiervoor heb je de volgende documenten nodig: formulier voor de aanvraag van erkenning (te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid), inschrijving bij de Orde der Artsen, attest van slagen van de universiteit.
    DEADLINE voor bovenstaande zaken is 09/09/2022 om 8 uur ‼
  • Vergeet je gegevens in MyRiziv niet aan te passen ☑️
  • M.b.t. de telematicapremie vind je meer info in het huishoudelijk reglement van ICHO en de FAQ op onze website. De premie voor het jaar waarin je start als zelfstandige (voor de afstuderende HAIO’s van dit jaar: 2022) is volledig voor jezelf, ook al stond je nog van januari tot en met september bij de PO. De PO zal voor dit jaar de premie verkrijgen via de
    nieuwe HAIO.
  • Vraag binnen de 3 maanden na je erkenning een voorlopige accreditering aan. Hiervoor dien je ingeschreven te zijn in een LOK.
  • Check bij je verzekeringsmakelaar welke zaken je nog in orde moet brengen (en welke zaken verplicht vs. nuttig zijn), denk maar aan beroepsaansprakelijkheidsverzekering, rechtsbijstand, gewaarborgd inkomen, …
Maar vooral: dikke proficiat en veel succes! ?