Op 18 november 2022 werd het volgende bericht gecommuniceerd:

“Voor de aso’s werd een extra indexering van 6,14% aangekondigd vanaf 01/01/2023. Het RIZIV heeft ondertussen laten weten dat de dotatie aan SUivzw voor de vergoedingen van de haio’s met dezelfde 6,14% zal geïndexeerd worden voor volgend academiejaar. Deze indexering zal gebeuren voor de opleidingsvergoedingen voor haio’s vanaf oktober 2023. De timings van jaarlijkse indexeringen is statutair verschillend vastgelegd voor aso’s en haio’s. Voor aso’s is deze elk jaar voorzien per 1 januari en voor haio’s is deze al jaren voorzien per 1 oktober (het begin van elk academiejaar) in het huishoudelijk reglement van SUivzw (zie artikel IV.1. hieronder).

Er is nog verder goed nieuws: de maandelijkse forfaitaire verplaatsingsvergoeding voor haio’s zal opgetrokken worden van 124,35 euro naar 140 euro om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de fel gestegen brandstofprijzen. Dit met terugwerkende kracht vanaf 01/10/2022. De correctie voor oktober zal mee verwerkt worden met de uitbetaling van de opleidingsvergoedingen van november.​

​Met vriendelijke groeten,

ICHOvzw, SUivzw, HOPvzw, OVERSTAG”

 

Er kwamen heel veel reacties op de lancering van dit nieuws, zowel positieve als kritische reacties. Daarom besloten wij samen met het ICHO een open online meeting te organiseren waarop alle geïnteresseerde HAIO’s en HAIO’s met vragen hieromtrent kunnen deelnemen. Wanneer je je vraag op voorhand instuurt via deze link, zal deze waarschijnlijk wel behandeld worden. Het exacte tijdstip van de meeting zal nog worden gecommuniceerd, dus houd zeker onze sociale media in de gaten!