Start bij het begin van het eerste jaar met het bedenken van een onderwerp. Overleg je onderwerp eens in je seminariegroep, met je StaCo en met je PO. Breng daarna tijdig je aanvraag voor het ethisch comité in orde. Nadien kan je van start gaan met je literatuuronderzoek en verder je eigenlijke studie. Tracht zoveel mogelijk je vooraf bepaald protocol te volgen. Op de website van het ICHO vind je nog meer instructies voor de masterproef.