• Bij ziekte: mutualiteitsuitkering
  • Arbeidsongevallen, invaliditeitsuitkering
  • 15 weken bevallingsverlof
  • Kinderbijslag
  • Kraamgeld
  • Moederschapsvergoeding
  • Vaderschapsverlof (10 dagen)
  • Omstandigheidsverlof

NIET voorzien: werkloosheidsuitkering, wettelijk pensioen, eindejaarspremie, vakantiegeld, onkostenvergoedingen, palliatief verlof, …