Je dient je dagen ziekte in te geven via ACERTA op dezelfde manier als je verlof of wachtdienst. Op die manier kan je PO hiervoor vergoed worden. Gaat het om een afwezigheid wegens ziekte of ongeval van meer dan twee dagen, dan moet de huisarts-in- opleiding binnen de termijn van twee werkdagen een medisch attest (niet eigenhandig opgemaakt) dat de duur van de arbeidsongeschiktheid vermeldt, bezorgen aan ACERTA Sociaal Secretariaat met kopie aan de praktijkopleider.